• london
  • imatge_nova_2
  • berlin3
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_4
  • newyork1
  • imatge_nova_3

Avís important per a l'alumnat que es matriculi en els cursos reglats de l'EOI Garraf

En matricular-vos a l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf, excepte si us matriculeu en un curs especial combinat, us esteu matriculant en un ensenyament presencial. És la vostra responsabilitat assistir a les classes, seguir les activitats d’aula, les tasques telemàtiques (aules Moodle) i altres deures que el professorat us encarregui. Aquesta feina constitueix informació essencial per al seguiment que el professorat fa de les/els alumnes.

Pel que fa a l'alumnat de cursos reglats (no especials), si es donés el cas de confinament per retorn del Covid-19, els departaments de l’escola revisaran les evidències de treball recollides i decidiran aleshores si s’han assolit les competències del nivell assenyalades en el currículum, per poder asseverar que l’alumna/e és APTA/APTE.

D'altra banda, tot l'alumnat, el de cursos especials i el de cursos reglats, ha de recordar de portar la mascareta posada un cop entri al recinte de l'escola.

Oferta de cursos especials 2020-2021

Podeu consultar la informació sobre la oferta de cursos especials (de llengua instrumental i monogràfics, modalitat no reglada) als següents enllaços:

La matrícula de cursos especials començarà el dimecres 2 de setembre de 2020 per als antics alumnes i el dilluns 7 de setembre de 2020 per als nous alumnes. Consulteu els horaris dels cursos als enllaços anteriors. 

Pla d'organització de l'EOI Garraf 2020-2021

Podeu consultar el pla d'organització de l'Escola Oficial d'Idiomes Garraf per al curs 2020-2021 en aquest enllaç

Començament de les classes curs 2020-2021

Les clases dels cursos reglats d'alemany i anglès començaran el dilluns 28 de setembre de 2020, per als cursos de dilluns i dimecres, i el dimarts 29 de setembre de 2020, per als cursos de dimarts i dijous. 

Els cursos especials tenen diferents dates de començament. Podeu consultar-les en aquests enllaços:


 

 

 

 

Go to top