• newyork1
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_2
  • berlin3
  • london
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_4

Dates d'examen. Curs 2018-2019

Us comuniquem les dates dels exàmens finals corresponents al curs 2018-2019.

PROVA ESCRITA

 

ALEMANY 

Curs

Dia

Hora

1r.

20 i 22 de maig

Grup 1A: 17:00h

Grup 1B: 19:00h

2n.

5 i 6 de juny

Grup 2A: 17:00h

Grup 2B: 19:00h

3r. / Certificat de Nivell Intermedi B1

3 de juny

15:30h

4rt.

10 i 13 de juny

18:00h

5è / Certificat de Nivell Intermedi B2

11 de juny

15:30h

 

ANGLÈS

Curs

Dia

Hora

1r.

20 i 22 de maig

17:00h

2n.

21 i 23 de maig

Grup 2A: 17:00h

Grup 2B: 19:00h

3r. / Certificat de Nivell Intermedi B1

29 de maig

15:30h

4rt.

28 de maig

17:00h

5è / Certificat de Nivell Intermedi B2

6 de juny

15:30h

       Certificat de Nivell Avançat C1

21 de maig

15:30h

PROVA ORAL


Els alumnes oficials hauran de concertar la data amb el seu professor/a.

 

Els alumnes lliures rebran la convocatòria de la prova oral el mateix dia de la prova escrita.

 

Go to top