• imatge_nova_2
  • imatge_nova_4
  • berlin3
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_1
  • london
  • newyork1
Sin clasificarTime to talk

Time to talk

TIME TO TALK!

Profesora: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2+ del Marc de Referència Europeu de les Llengües
Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
Dates de realització: 17 d’octubre de 2013 – 3 d’abril de 2014
Horari: dijous, de les 18.00h a les 20.00h
Preu: 249.80€
Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Aquest curs està adreçat a alumnes que, trobant-se al cinquè curs d’Escola Oficial d’Idiomes, vulguin practicar l’expressió oral a nivell avançat de manera sistemàtica. També serà d’interès per a aquelles persones que, havent obtingut el Certificat d’Aptitud d’EOI, el Certificat de Nivell Avançat (CNA), el First Certificate o d’altres equivalents, desitgin mantenir un nivell alt d’anglès parlat. Finalment, per a qui necessiti fer servir l’anglès en converses, debats o presentacions.

Go to top