• newyork1
  • imatge_nova_4
  • imatge_nova_2
  • imatge_nova_3
  • london
  • imatge_nova_1
  • berlin3
Sin clasificarAdjudicació de places vacants a sol.licitants en llista d'espera. Curs 2017-2018

Adjudicació de places vacants a sol.licitants en llista d'espera. Curs 2017-2018

 ASSIGNACIÓ DE VACANTS:

 (una plaça vacant és una plaça disponible després de la matrícula d'alumnes admesos)

ALEMANY. Places vacants

1r : 27
2n : 26
3r : 15
4rt : 11
5è : 22

ANGLÈS. Places vacants

1r : 7
2n : 5
3r : 12
4rt : 11
5è : 3

 

Dilluns 26 de setembre: Matrícula de places vacants:

La matrícula per les places vacants es farà:

 16:00 - vacants alemany tots els nivells, començant per 1r curs i finalitzant per 5è curs.

 18:00 - vacants anglès tots els nivells, començant per 1r curs i finalitzant per 5è curs.

La matrícula es farà per estricte ordre de prioritat establert pel sorteig del dia 17 de setembre. Es prega màxima puntualitat en l’hora assignada.

    DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER MATRICULAR-SE DIA VACANTS :

        - DNI (original i fotocòpia)

        -  Acreditació del nivell, si es vol matricular a un curs diferent de 1r sense haver fet el test de nivell.

    Llistes d'espera d'anglès

         Llista d'espera 1r          Llista d'espera 2n          Llista d'espera 3r          Llista d'espera 4rt

    Llista d'espera d'alemany

         Llista d'espera 1r

Go to top