• imatge_nova_3
  • imatge_nova_2
  • newyork1
  • berlin3
  • imatge_nova_4
  • imatge_nova_1
  • london
Sin clasificarSessions de conversa. Alemany. Curs 2017-2018

Sessions de conversa. Alemany. Curs 2017-2018

Durant el segon quadrimestre del curs 2017-2018, l’EOI Garraf torna a oferir sessions de conversa adreçades als alumnes d’alemany del centre. L’oferta queda conformada com segueix:

Nivell A1 (Primer)

 

Dies de les sessions:

Horari de les sessions:

24 de gener

7 i 21 de febrer

7 i 21 de març

 

Grup 1B:

dimecres de les 18.00 a les 19.00h

 

Grup 1A:

dimecres de les 19.00 a les 20.00h

 

 

Nivell A2 (Segon)

 

 

31 de gener

14 i 28 de febrer

14 de març

4 d’abril

 

 

Grup 2B:

dimecres de les 18.00 a les 19.00h

 

Grup 2A:

dimecres de les 19.00 a les 20.00h

 

 

Nivell B1 (Tercer)

 

 

17 i 24 d’abril

8, 15 i 22 de maig

 

 

Grup 3B:

dimarts de les 18.00 a les 19.00h

 

Grup 3A:

dimarts de les 19.00 a les 20.00h

 

 

Nivell B1+ (Quart)

23 i 30 de gener

6, 20 i 27 de febrer

6, 13 i 20 de març

3 i 10 d’abril

 

 

Grup 4A:

dimarts de les 18.00 a les 19.00h

 

 

Nivell B2 (Cinquè)

11, 18 i 25 d’abril

7, 9, 16, 23 i 30 de maig

 

 

Grup 5A:

dimecres de les 18.00 a les 19.00h

Les sessions començaran el dimarts 23 de gener de 2018 i finalitzaran el dimecres 30 de maig de 2018.

Per tal de participar a les sessions cal estar matriculat al centre en el curs acadèmic 2017-2018 i apuntar-se amb antelació als taulers d’anuncis que hi ha davant de secretaria. Cada dilluns es penjaran els fulls corresponents a les sessions de la setmana següent. Cal apuntar-se al full corresponent cada vegada que es vulgui assistir a una sessió.

Per poder participar en aquestes sessions cal tenir fet i validat el carnet d’estudiant. El podeu imprimir des de la pàgina web i validar-lo a consergeria.

Les sessions estan restringides a un màxim de 10 alumnes. No es permetrà el accés a alumnes que no hagin reservat plaça amb antelació.

L’escola es reserva el dret de fer canvis a aquests horaris si fos necessari.

Go to top