• newyork1
  • imatge_nova_1
  • berlin3
  • imatge_nova_2
  • london
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_4
Sin clasificarDates d'examen. Curs 2016-2017

Dates d'examen. Curs 2016-2017

Us comuniquem les dates dels exàmens finals corresponents al curs 2016-2017.

PROVA ESCRITA

Alemany

Curs

Dia

Hora

1r.

22 i 24 de maig

Grup 1A: 17:00h

Grup 1B: 19:00h

2n.

5 i 12 de juny

Grup 2A: 17:00h

Grup 2B: 19:00h

3r. / Certificat de Nivell Intermedi

7 de juny

15:30h

4rt.

6 i 8 de juny

18:30h

5è / Certificat de Nivell Avançat

16 de juny

15:30h

 

Anglès

Curs

Dia

Hora

1r.

22 i 24 de maig

17:00h

2n.

23 i 25 de maig

Grup 2A: 17:00h

Grup 2B: 19:00h

3r. / Certificat de Nivell Intermedi

1 de juny

15:30h

4rt.

30 de maig

17:00h

5è / Certificat de Nivell Avançat

12 de juny

15:30h

C1

22 de maig

15:30h

PROVA ORAL

Els alumnes oficials hauran de concertar la data amb el seu professor/a.

Els alumnes lliures rebran la convocatòria de la prova oral el mateix dia de la prova escrita.

Go to top