• london
  • imatge_nova_1
  • berlin3
  • imatge_nova_2
  • newyork1
  • imatge_nova_4
  • imatge_nova_3
Sin clasificarExàmens Lliures de Certificat de Nivell Intermedi (B1), Nivell Avançat (B2) i Nivell C1 d'anglès i alemany. Juny 2017

Exàmens Lliures de Certificat de Nivell Intermedi (B1), Nivell Avançat (B2) i Nivell C1 d'anglès i alemany. Juny 2017

Us recordem que les dates d'aquest procés d'inscripció són les següents:

Termini d'inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2017

 

Pagament de la taxa d'inscripció: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)

 

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2017

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 28 de març de 2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017

 

En aquest enllaç trobareu tota la informació referent al procés.

 

Actualitzat en data : 6 de març de 2017

Go to top