• imatge_nova_1
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_4
  • london
  • berlin3
  • imatge_nova_2
  • newyork1
Sin clasificarRenúncia a la matrícula. Curs 2016-2017

Renúncia a la matrícula. Curs 2016-2017

El termini de presentació de la renuncia a la matrícula és el dia 2 de desembre de 2016.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini.

Només es pot concedir una renúncia per cada curs del mateix idioma.

Si un alumne abandona el curs sense sol·licitar la renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Go to top