• berlin3
  • imatge_nova_2
  • newyork1
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_3
  • london
  • imatge_nova_4
Sin clasificarCursos monogràfics i de llengua instrumental. Segon quadrimestre. Curs 2017-2018

Cursos monogràfics i de llengua instrumental. Segon quadrimestre. Curs 2017-2018

Us informem de la relació de cursos que ofereix el nostre centre per al segon quadrimestre del curs 2017-2018.

ENGLISH THROUGH CINEMA AND FILM

Professor/a: Carlos Garrido
Nivell: B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 16 sessions de 2:30 hores – 40 hores en total.
 Dates de realització: del 25 de gener de 2018 al 17 de maig de 2018
 Horari: dijous, de les 16:30h a les 19:00h
 Preu: 249.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.
 
Millorar l'anglès mitjançant escenes emblemàtiques de pel·lícules rellevants del cinema anglosaxó (V.O.), amb tasques destinades a practicar la comprensió i producció oral, i enfocades al nivell avançat d’EOI pel que fa a tòpics, mots i gramàtica. Adreçat principalment, però no exclusivament, a alumnat que estigui cursant el Nivell Avançat (4t i 5e d’EOI).
 
Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament.
 
Inscripció: del 10 al 19 de gener de 2018 en horari d'atenció al públic.
 
Properament publicarem la data d'inscripció als cursos següents:
 
FAST TRACK TO B2: INTENSIVE EXAM TRAINING
Professor/a: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 12 sessions de 2:30 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 7 de març de 2018 al 30 de maig de 2018
Horari: dimecres, de les 18:30h a les 21:00h
Preu: 158.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.
 
Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts de nivell 5 de l’EOI per tal d’obtenir resultats satisfactoris en l’examen del certificat avançat. Es dirigeix a persones que cursen el 5e de l’EOI o altres que volen presentar–se a l’examen per lliure.
 
L’objectiu principal del curs és millorar totes les destreses necessaris per obtenir un resultat satisfactori en l’examen del certificat avançat.
 
L’alumnat tindrà l’oportunitat, entre altres coses, d’aprendre estratègies d’aprenentatge en grup i posar-les en pràctica, ampliar el seu vocabulari, millorar la pronunciació, i practicar estratègies d’organització del discurs tant escrit com parlat. 
 
Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament.
 

OBBIETTIVO CELI 2

Professor/a: Giulia Bellisai
Nivell: B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 12 sessions de 2:30 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 7 de març de 2018 al 30 de maig de 2018
Horari: dimecres, de les 17:45h a les 20:15h
Preu: 158.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Obbiettivo CELI 2 és un curs que ofereix la escola amb la finalitat de preparar-te i assolir amb èxit la prova d’examen del CELI 2. Si ja tens el nivell intermedi d’italià o has fet italià 3 i voldries afegir al teu Cv un examen oficial aquest és el curs per a tu!

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament.

Go to top