Idiomes i horarisCursos especialsCursos monogràfics i de llengua instrumental

Curs de llengua instrumental - Xinès

En aquest moment, no hi ha cap curs de xinès en marxa.

Dates de matrícula:       
Lloc:
Horari:
 
Places limitades:                                                                                                                                     

Durant el curs 2017-2018 no s'oferiran cursos especials d'alemany

 

Dates de matrícula:       
Lloc:  
Horari:  
   
Places limitades:

Cursos d'italià llengua instrumental segon quadrimestre 2017-2018

OBBIETTIVO CELI 2

Professor/a: Giulia Bellisai
Nivell: B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 12 sessions de 2:30 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 7 de març de 2018 al 30 de maig de 2018
Horari: dimecres, de les 17:45h a les 20:15h
Preu: 158.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

 

Obbiettivo CELI 2 és un curs que ofereix la escola amb la finalitat de preparar-te i assolir amb èxit la prova d’examen del CELI 2. Si ja tens el nivell intermedi d’italià o has fet italià 3 i voldries afegir al teu Cv un examen oficial aquest és el curs per a tu!

 

Els cursos de Primer Quadrimestre ITALIÀ 1, ITALIÀ 2, ITALIÀ 3 i ITALIÀ 4 han tancat la matrícula i es desenvolupen segons calendari.

 

 

Dates de matrícula:       

OBBIETIVO CELI 2: de 14 de febrer a 2 de març de 2018

terminis ampliables en funció de les places vacants

Lloc: Secretaria de l’EOI Garraf
Horari: en horari d'atenció al públic
 
Places limitades:  Les sol•licituds s’admetran per ordre d’arribada

Cursos de francès llengua instrumental 2017-2018

Els cursos de Primer Quadrimestre FRANCÈS 1, FRANCÈS 2, FRANCÈS 3 i FRANCÈS 4 han tancat la matrícula i es desenvolupen segons calendari.

Dates de matrícula:  

 

 

Lloc:  
Horari:  
 

 

 

Places limitades:                                                                                                                     

Cursos monogràfics i de llengua instrumental d'anglès Segon Quadrimestre 2017-2018

Cursos de llengua instrumental
 
FAST TRACK TO B2: INTENSIVE EXAM TRAINING
Professor/a: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 12 sessions de 2:30 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 7 de març de 2018 al 30 de maig de 2018
Horari: dimecres, de les 18:30h a les 21:00h
Preu: 158.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.
 
Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts de nivell 5 de l’EOI per tal d’obtenir resultats satisfactoris en l’examen del certificat avançat. Es dirigeix a persones d'un nivell similar al 5è de l’EOI (B2) i/o que tinguin la intenció de presentar–se a la convocatòria lliure de prova de nivell avançat (5è).
 
L’objectiu principal del curs és millorar totes les destreses necessaris per obtenir un resultat satisfactori en l’examen del certificat avançat.
 
L’alumnat tindrà l’oportunitat, entre altres coses, d’aprendre estratègies d’aprenentatge en grup i posar-les en pràctica, ampliar el seu vocabulari, millorar la pronunciació, i practicar estratègies d’organització del discurs tant escrit com parlat.
 
Cursos Monogràfics
 
ENGLISH THROUGH CINEMA AND FILM
 
Professor/a: Carlos Garrido
Nivell: B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 16 sessions de 2:30 hores – 40 hores en total.
 Dates de realització: del 25 de gener de 2018 al 17 de maig de 2018
 Horari: dijous, de les 16:30h a les 19:00h
 Preu: 249.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.
 
Millorar l'anglès mitjançant escenes emblemàtiques de pel·lícules rellevants del cinema anglosaxó (V.O.), amb tasques destinades a practicar la comprensió i producció oral, i enfocades al nivell avançat d’EOI pel que fa a tòpics, mots i gramàtica. Adreçat principalment, però no exclusivament, a alumnat que estigui cursant el Nivell Avançat (4t i 5e d’EOI).
 
Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament.
 
 
Els cursos de Primer Quadrimestre KEEP SPEAKING, MOVING ON, MOVING UP, INTERMEDIATE ORAL SKILLS i FAST TRACK TO B2: INTENSIVE EXAM TRAINING (edició 1er quadrimestre) han tancat la matrícula i es desenvolupen segons calendari.
 
Dates de matrícula:      

 

ENGLISH THROUGH CINEMA AND FILM:del 8 al 23 de gener de 2018

FAST TRACK TO B2: del 14 de febrer al 2 de març de 2018

terminis ampliables en funció de les places vacants

Lloc: Secretaria de l’EOI Garraf
Horari: horari d'atenció al públic de l'escola
 
Places limitades:  Les sol•licituds s’admetran per ordre d’arribada

 

 

 

 

 

 

Go to top