PresentacióQui som

Equip directiu i horari de visites

 • equip directiuDirector : Pep Matamoros; dimecres, de 12h a 13h.
 • Secretari : Vicent Molina; dilluns, de 16h a 17h.
 • Cap d'Estudis : José Luis Rodríguez; dimecres, de 12h a 13h.

Professorat

Departament d'alemany

 • professoratYolanda Guembe
 • Lola Merchán
 • Vicent Molina


Departament d'anglès

 • Mariona Carreras
 • Gemma Florensa
 • Carlos Garrido
 • Pep Matamoros
 • José L. Rodriguez
 • Mª Dolors Muñoz

PAS

Personal d'administració i serveis

 • pasAuxiliar administratiu: Jordi Fernández
 • Subalterna: Montserrat Samper

Consell escolar

Representants dels alumnes

 • consell escolarMeritxell Gómez - alumna d'alemany
 • Agustín Justo - alumne d'alemany
 • Mª Carmen González - alumna d'alemany
 • Raquel Bassas - alumna d'anglès

Llegeix més...

Go to top