Taxes per expedició de títols

 

 

 Taxes expedició certificat Nivell Intermedi B2 i Nivell C1 per al curs 2019-2020

 

El Certificat de Nivell Intermedi B2, l’expedeix el Departament d’Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de la persona aprovada. La tramitació s’ha de fer a la Secretaria en uns períodes concrets per fer-ho que s’han de consultar a la Secretaria.

Taxes d’expedició (consulteu taula de sota )

El document de pagament s'ha de recollir a Secretaria. El pagament s’efectua a “la Caixa” per Servicaixa.

Documentació per sol·licitar el Certificat de Nivell Intermedi B2 i Nivell C1:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Carnet de família nombrosa vigent (si escau).

Documentació per recollir el Certificat de Nivell Intermedi B2 i Nivell C1:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Resguard de pagament de taxes.

Si no es pot recollir personalment, a més de la documentació esmentada anteriorment, s'ha de portar una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Taxes per expedició de títol de títols.

 

Taxa Ordinària

Certificat Nivell

Intermedi B2

 74,95

Certificat Nivell

Avançat C1

74,95

Reexpedició (expedició de duplicats)

 16,55

 

 

 Consulti possibles bonificacions aquí.

Go to top